Novetats al web RegalaunNinot.com

Buscador:

S’ha introduït un buscador general del web per a buscar productes o artistes d’una manera més directa.

Fer un encàrrec:

Si la teua opció és fer un encàrrec totalment personalitzat, és molt senzill, posa’t en contacte mitjançant este formulari, desglossant la teua idea de producte a fer i et contactarem amb l’artista.

Filtre de productes:

Ja tenim l’opció de filtrar tots els productes disponibles al web per un rang de preu, posant el límit que tingues, ja que tenim productes de tots els preus.

PROMPTE MOLTES MÉS NOTÍCIES!